Perinteinen suomalainen rintamamiestalo ulkorakennuksineen harvaan asutullamaaseudulla.

Näin varmistat onnistuneen muuton maalle

Oletko aina haaveillut elämästä maaseudulla? Sinulla on todellakin vara mistä valita! Etätyöskentelyn lisäännyttyä maalle muutto on mahdollista työpaikasta huolimatta. Mutta ennen kuin rakastut sydämesi pohjasta siihen ihanaan rintamamiestaloon ja hyppäät kohti tuntematonta, kannattaa tutustua huolella kunnan suhdelukuihin ja yleiseen ilmapiiriin. Näin varmistat onnistuneen muuton maalle, tutustu seuraaviin aiheisiin:

 • Location, location – tutustu huolella alueen asuntomarkkinoihin
 • Huoltosuhteet kunnassa
 • Kunnan ikäjakauma
 • Terveys- ja sosiaalipalveluiden kustannukset kunnassa
 • Facebook ja kunnan viestintä
 • Tilastokeskuksen tietokanta

Uusi kotikunta on aina uusi alku

Tutustu huolella kunnan asuntomarkkinoihin

Keskustojen tuntumassa sijaitsevat kiinteistöt säilyttävät arvonsa parhaiten myös maaseudulla. Muuttotappiollisissa kunnissakin ikääntyvä väestö siirtyy asumaan taajama-alueiden esteettömiin asuntoihin. Perinteisesti suositut kohteet ovat haluttuja myös maaseudulla, kuten esimerkiksi rivitaloasunto järven rannalla. Huomioi, että uutta asuinpaikkaa valittaessa ei kannata luottaa yhden suuren työllistäjään tarjoamaan alueelliseen elinvoimaan. Myös suunnitteilla olevat kuntaliitokset saattavat uhata palveluiden siirtymistä paikkakunnalta ja vaikuttaa alueen kehitykseen. Hyvän vinkin alueen asuntokantaan tarjoaa vierailu kiinteistövälittäjien sivuilla, vaikka et olisikaan vielä ostamassa omaa asuntoa. Tutustu Suomen vuokranantajien vinkkeihin kiinteistösijoittamiseen maaseudulla.

Huoltosuhteet vaikuttavat kuntaan

Koko maassa työikäisten määrä vähenee voimakkaasti, jonka seurauksena työssäkäyvät elättävät yhä useampia työelämän ulkopuolella olevia. Tällä on suora vaikutus kunnan talouteen. Huoltosuhteet elävät jatkuvasti. 1950-luvulla väestöllistä huoltosuhdetta rasitti suuri lasten määrä, kun taas 2000-luvulla sitä huonontaa suuri eläkeikäisten määrä. Taloudellista huoltosuhdetta puolestaan heikensi 1990-luvun alussa lamaa seurannut suuri työttömien määrä. Lue lisää huoltosuhteesta Kuntaliiton sivuilta.

Väestöllinen huoltosuhde = työikäisten ja ei työikäisten välinen suhde

Taloudellinen huoltosuhde = työssäkäyvien ja ei työssäkäyvien välinen suhde

Mitä suurempi suhdeluku, sitä vähemmän kunnassa on työikäisiä tai työssäkäyviä asukkaita.
Kuntakohtainen huoltosuhdetta kuvaava kartta kertoo aluiden ikäjakaumasta.
Tuula Haatainen. Lähde: Tilastokeskus.

Ikä vaikuttaa palveluiden käyttöön

Eri ikäiset käyttävät kunnan palveluita eri tavoin. Kun kuntapalvelujen käyttäjiä tarkastellaan ikäryhmittäin, huomataan, että kuntapalveluja käytetään eniten alle 18-vuotiaana sekä yli 65-vuotiaana. Kun ikääntyneiden määrä kasvaa ja syntyvyys laskee, on mahdollista ohjata varhaiskasvatuksessa säästetyt rahat suoraan vanhustenhoitoon. Kuntaliiton sivuilla pystyt tarkastamaan suunnitellun kotikuntasi ikäennusteen ja kustannukset kohdassa Ikärakenteen muutos voi kasvattaa kuluja rajusti: Katso oman kuntasi tilanne. Valitse valikosta haluamasi kunnan nimi ja paina Piirrä-näppäintä niin näet tämän hetken tilanteen tulevaisuuden ennusteen.

Mobiilinäkymä Kuntaliiton sivuilta – Ikärakenteen muutos voi kasvattaa kuluja rajusti: Katso oman kuntasi tilanne

Terveys- ja sosiaalipalveluiden kustannukset kunnassa

Terveyspalvelut kuuluvat kuntien lakisääteisiin velvollisuuksiin. Kaikissa kunnissa terveys- ja sosiaalipalvelut ovat huomattava menoerä, mutta erityisesti muuttotappiollisissa ja ikääntyvissä pienissä kunnissa. Sen vuoksi on hyvä tutustua suunnitellun kotikunnan kuluihin kuntanavigaattorin avulla ja tarkastella kunnan kuluja suhteutettuna muihin alueisiin.

 1. Valitse Talous
 2. Valitse Tilasto: Sos. ja terv.toimen nettokustannukset
 3. Valitse Kunta: haluamasi kunnan nimi
 4. Valitse Vuosi: haluamasi vuosiluku

Valikon alla olevaan interaktiiviseen karttaan korostuu valitsemasi kunnan rajat, kunnan nimi sekä kustannukset. Kartan alle aukeaa vertailutietoja maakuntien ja koko maan keskiarvoina, sekä maan kuntien korkein ja alhaisin mitattava vertailutieto. Siirry kuntaliiton kuntanavigaattoriin tästä.

Kuntaliiton kuntanavigaattorin mobiilinäkymä
Kuntaliiton kuntanavigaattorin mobiilinäkymä

Soluttaudu paikallisiin Facebookryhmiin ja tutustu kunnan verkkosivuihin

Lähes jokaisella kunnalla ja kylällä on oma Facebook-ryhmä tai ryhmiä. Seuraamalla ihmisten välistä kommunikointia muodostuu hyvinkin nopeasti kuva paikallisesta ilmapiiristä. Osa ryhmistä on suljettuja ja osa on avoimia. Suljettuihin ryhmiin pääsee liittymään vastaamalla kysymyksiin tai odottamalla ryhmän ylläpitäjän hyväksyntää. On hämmentävää, miten naapurikuntien välisessä SOME-käyttäytymisessä voi olla huomattaviakin eroja. Usein kärjistynyt keskustelukulttuuri, negatiivisuus ja puutteiden aktiivinen esiintuominen viestivät kunnan haasteelisesta ilmapiiristä. Facebook-ryhmiä kannattaa etsiä näillä hakuehdoilla:

 1. Kunnan nimi
 2. Puskaradio kunnan nimi
 3. Kunnan nimi genetiivimuodossa menoinfo (esim. Viitasaaren menoinfo)

Kannattaa myös tutustua kunnan tai kunnan kehitysyhtiön hallinnoimaan Visit kunnan nimiverkkosivuihin. Visit- sivusto on tärkeä siksi, että se kertoo kunnan aktiivisuudesta imagon nostamiseen, sekä satsauksesta tulevaisuuteen, viestintään, markkinointiin ja matkailuun. Lisäksi kannattaa tehdä hakuja eri somekanavilla @kunnan nimi tai #kunnan nimi ja katsoa minkälaista materiaalia tulee näkyviin.

Somesta voit seurata, mitä kunnan alueella tapahtuu. Kuka on äänessä ja millä äänenpainolla?

Tilastokeskuksen PxWeb-tietokanta- näin varmistat onnistuneen muuton maalle

Tilastokeskuksen PxWeb-tietokanta on kaikille avoin tiedon lähde, joka auttaa tutkimaan kuntaa monipuolisesti eri näkökulmista. Kunnantietokannasta löydät lähes kaiken minkä olet koskaan halunnut tietää mistään kunnasta. Jos olet esimerkiksi perheellinen ihminen, sinua kiinnostaa varmasti onko alueella muitakin perheitä ja mikä on alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä. Tutustu PxWex- tietokannan mahdollisuuksiin ja ohjeisiin.

Tilastokeskuksen PxWeb-tietokannan aloitusnäyttö, jossa muuttujat on jaettu kolmeen lohkoon.

Näillä käytännön ohjeilla pystyt tekemään harkittuja valintoja uuden kotikunnan valitsemisessa. Tilastoja ei kannata pelätä, vaan niitä kannattaa rohkeasti tutkia. Vaikkakin tilastoja hyödynnetäänkin paljon laajamittaisessa valtakunnallisessa ja kuntakohtaisessa kehitystyössä ja ennakoinnissa, ne ovat myös avoin tietolähde ihan jokaiselle ihmiselle.

1 ajatus aiheesta “Näin varmistat onnistuneen muuton maalle”

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *