Kaupunki-maaseutu luokitus

Näin määritellään maaseutu tänään

Tiesitkö, että on olemassa paljon muitakin alueita kuin pelkkä maaseutu ja kaupunki? Näin määritellään maaseutu tänään!

Kuntien koon kasvaessa saman kunnan alueella voi olla sekä kaupunkimaisia että maaseutumaisia alueita. Pelkkiin kuntarajoihin perustuvat luokitukset eivät siis enää ole riittäviä, joten on kehitetty uusi alueellinen luokitusjärjestelmä.

kesäinen järvimaisema Suomessa

Kaupunki-maaseutuluokitus

7-luokkainen kaupunki-maaseutuluokitus otettiin käyttöön jo 2014, mutta se on arkipuheessa vielä suhteellisen tuntematon. Kaupunki-maaseutuluokituksen on kehittänyt Suomen ympäristökeskus (SYKE) yhdessä Oulun yliopiston maantieteen laitoksen kanssa. Luokitus perustuu 250 neliömetrin tilastoruutuihin laskettuihin tietoihin. Uusi luokitus on siis monen tekijän summa, joka tarjoaa paljon seikkaperäistä tietoa. Uuden menetelmän avulla saman kunnan sisällä sijaitsevat alueet voidaan tunnistaa ja luokitella tarkemmin, ja tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tulevaisuuden palveluiden suunnittelussa. Yllättävää on, että luokituksen mukaan aika moni pienempi kaupunki-nimitystä käyttävä kunta onkin ydinmaaseutua.

Miten alueet jaetaan?

Alueet jaetaan 7 eri luokkaan
– 3 aluetta sijaitsee kaupunkialueilla
– 4 aluetta maaseudulla
 • Sisempi kaupunkialue
 • Ulompi kaupunkialue
 • Kaupungin kehysalue
 • Maaseudun paikalliskeskukset
 • Kaupungin läheinen maaseutu
 • Ydinmaaseutu
 • Harvaan asuttu maaseutu
Talvinen katu maaseudun paikalliskeskuksessa

Miten luokitus lasketaan?

Lähteenä käytetään:

 • Väestötietoja
 • Työvoimatietoja
 • Työmatkatietoja
 • Rakennustietoja
 • Maankäyttötietoja
 • Tieverkkoaineistoa

Aineiston perusteella lasketaan:

 • Määrää
 • Tiheyttä
 • Tehokkuutta
 • Saavutettavuutta
 • Intensiteettiä
 • Monipuolisuutta
 • Suuntautuneisuutta kuvaavia muuttujia
Vanha mylly suomalaisella maaseudulla Pohjanmaalla

Näin määritellään kaupungit

Kaupunkiseutujen keskustaajamia ovat yli 15 000 asukkaan taajamat, joissa asuu vähintään 90 % koko taajaman väestöstä. Tämä on täysin riippumatonta siitä käytetäänkö kunnasta kaupunki-nimitystä vai ei. Kaupungin reuna-alueet määritellään rakennusalueen, tehokkuuden sekä maaseudun ja kaupungin välivyöhykkeen mukaan. Maaseutualueet rajataan kaupunkien kehysalueiden ulkopuolelle. Kaupungin ja maaseudun välivyöhykkeitä voidaan kuitenkin tarkastella omina kokonaisuuksinaan.

Kaupunki-maaseutuluokituksessa kaupunki määritellään aluetietojen mukaan, eikä nimityksen mukaan.

Kaupunki-maaseutuluokitus karttoina

Kuntarajoista riippumaton kaupunki-maaseutuluokitus

Nyt julkaistu alueluokitus on päivitetty vastaamaan vuoden 2018 tilastoja. Aiempi luokitus edusti vuoden 2010 tilannetta. Ydinmaaseutu on pienentynyt eniten ja se on menettänyt alueita sekä kaupungin läheiselle maaseudulle että harvaan asutulle maaseudulle.

Lue aiheesta lisää Suomen ympäristökeskuksen päivitetystä kaupunki-maaseutuluokituksesta.

Kaupunki-maaseutuluokitus kuntarajoittain

Kuntarajojen mukaisessa luokituksessa on vain 4 kategoriaa.
 • Kaupunki
 • Kaupungin läheinen maaseutu
 • Ydinmaaseutu
 • Harvaan asuttu maaseutu

Väestön jakautuminen eri alueille 1980-2020

Tilastosta näet väestökehityksen uuden kaupunki-maaseutuluokituksen pohjalta. Käyrän on toimittanut Suomen ympäristökeskus SYKE

Päivitetyn kaupunki-maaseutu luokituksen mukaan, vuonna 2018 suomalaisista yli 72 % asuu kaupunkialueilla. Kaupungistumisaste on noussut runsaalla kahdella prosentilla verrattuna vuoden 2010 tiedoilla tehtyyn luokitukseen.

Näin määritellään maaseutu tänään, lue landesta lisää